Tel. +66-4259-1797
+66-4259-1798
Mobile 0-8888-444-19
Fax. +66-4259-1788
Email : jbhotel999@gmail.com
Home   |    Accommodations   |    Facilities   |    Room Rate   |    Reservation   |    Tourist attraction   |    สมัครงาน   |    Contact Us

รอยพระพุทธบาทเวินปลา


ประวัติความเป็นมา

ตำนานความเป็นมาของรอยพระพุทธบาทเวินปลา กล่าวไว้ว่า ในสมัยครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระภิกษุรูปหนึ่งล่องเรือมาตามลำน้ำโขง พอมาถึงสถานที่ซึ่งประดิษฐานรอยพระพุทธบาทในปัจจุบัน เกิดหิวน้ำ แต่ไม่มีขันตักน้ำ จึงเด็ดเอาใบได้มาทำเป็นจอกตักน้ำโดยมาปลงอาบัติ (ต้นได้มีอยู่ 2 ชนิด คือ ต้นได้ธรรมดา และต้นได้ท่านมรณภาพไปแล้วจึงเกิดเป็นพญาปากคำ (ปลาตะเพียนทอง) มีบริวารถึง 500 ตัวเพื่อชดใช้กรรม ตำนานกล่าวด้วยว่า พญาปากคำตัวนี้อายุยืนไปจนถึงพระศรีอริยเมตตรัยมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (สิทธัตถะ) เสด็จมาที่อำเภอธาตุพนม แล้วได้เสด็จผ่านนมทีพระธาตุอิงอัง เมืองท่าแขก ประเทศลาวแล้วเสด็จเลยมาถึงที่ตั้งรอยพระพุทธบาทเวินปลา พระองค์จึงตัดตอบว่า มีพญาปากคำตัวหนึ่งแสดงอาการอยากได้ของที่ระลึกเพื่อให้คนกราบไว้บูชาพญาปากคำ จึงถือโอกาสเล่านิทานประวัติดังกล่าวข้างต้น เสร็จแล้วพระองค์จึงประทับรอยพระบาทไว้ที่โขดหินกลางแม่น้ำ ห่างจากฝั่งประมาณ 100 เมตร ห่างจากวัดพระบาทเวินปลาประมาณ 150 เมตร เหตุที่ชื่อว่าพระพุทธบาทเวินปลา เพราะรอยพระบาทตั้งอยู่ในโขดหินกลางน้ำ (ภาษาพื้นเมือง "เวิน" คือ วังน้ำวน) และเนื่องจากพญาปากคำเป็นผู้ขอรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ จึงได้ชื่อว่า "รอยพระบาทเวินปลา"

ความสำคัญต่อชุมชน

รอยพระพุทธบาทเวินปลา จะปรกกฏในช่วงเดือน เมษายน โดยจะปรากฏชัดในช่วงสงกรานต์และจะมีประเพณีนมัสการบูชารอยพระพุทธบาทเวินปลา ในช่วงเวลา 12 เมษายน - 16 เมษายน ทุกปี เพื่อความเป็นศิริมงคล

รอยพระพุทธบาทเวินปลา
                        ที่ตั้ง    บ้านเวินพระบาท   ตำบลเวินพระบาท   อำเภอท่าอุเทน   จังหวัดนครพนม
                        สภาพภูมิศาสตร์   รอยพระพุทธบาทเวินปลาอยู่บนโขดหินเล็ก ๆ ในแม่น้ำโขงที่บนฝั่ง   ห่างกันประมาณ   100   เมตร   ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีเนินดินเล็ก ๆ   ขนาด 30 x 50 เมตร   สูง 1   เมตร   จากพื้นที่โดยรอบ   เรียกว่าดอนพระบาท   บริเวณนี้มีลำน้ำใกล้ ๆ คือ ห้วยทวย   ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือ   และห้วยบ่ออยู่ด้านทิศใต้
                        หลักฐาน    ศาสนสถานสำคัญในบริเวณนี้   มี   2   แห่ง   คือ   รอยพระพุทธบาทเวินปลา   ประดิษฐานอยู่บนโขดหินในแม่น้ำโขง   และซากฐานเจดีย์บนเนินดินดอนพระบาท   ซึ่งอยู่บนตลิ่งเยื้องกับรอยพระพุทธบาทเล็กน้อย
                        รอยพระพุทธบาทเวินปลา   เป็นรอยพระบาทที่อยู่บนโขดหินเล็ก ๆ   ในแม่น้ำโขงไม่ห่างจากตลิ่งมากนัก   โขดหินนี้อยู่ในแนวตั้งเอนมีขนาดยาว 2.10   เมตร   สูงพันน้ำขึ้นมา 1.98 – 2   เมตร   ด้านบนมีลักษณะคล้ายรอยเท้ามนุษย์ 2 รอย   รอยบนอยู่ในแนวนอน   รอยล่างอยู่ในแนวตั้ง
                        รอยพระพุทธบาทเวินปลา   คือรอบพระบาทที่อยู่ด้านบน   ลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า   ขนาดกว้าง   55   เซนติเมตร   ยาว   2.05   เมตร   ฝ่าเท้าเป็นแผ่นแบนเรียบ   ตรงกลางมีรูกรม 1 รู   มีนิ้ว 5 นิ้ว   นิ้วโป้งอยู่ด้านล่าง   สันนิษฐานว่า   ร่องรอยที่เกิดบนโขดหินนี้มีส่วนคล้ายพระพุทธบาทลักษณะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ   แต่มาภายหลังมีการสกัดตกแต่งเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย   จึงทำให้เหมือนรอยพระพุทธบาทมากยิ่งขึ้น
                        รองเท้ามาร   สันนิษฐานว่าเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกเพื่อให้สัมพันธ์กับรอยพระพุทธบาทซึ่งอยู่ด้านบน   รอยนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ   ลักษณะเป็นรอยบุ๋มลงคล้ายรอยเท้ามนุษย์มาก   ขนาดกว้าง   40   เซนติเมตร   ยาว   1.15 – 1.20 เมตร
                        ใต้โขดหินนี้มีเศษอิฐกระจายเกลื่อน   สันนิษฐานว่าเป็นซากอาคารเก่าที่ถูกน้ำกัดเซาะพังลงแม่น้ำไปแล้วและยังเชื่อว่าในน้ำมีพระพุทธรูปอีก 1   องค์
                        ซากเจดีย์ก่อด้วยอิฐ 1 องค์  ปัจจุบันเหลือแต่ฐาน มีขนาดกว้าง 150 x  180 x 70 เซนติเมตร   บริเวณนี้ยังมีเศษภาชนะดินเผา ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูก และที่สำคัญคือ   เศียรพระพุทธรูปสำริด 1 เศียร ขนาดกว้าง 3.8 เซนติเมตร สูง 5.6 เซนติเมตร   ลักษณะพระพักตร์มีพระเกศาขมวดขนาดเล็ก พระกรรณเป็นขมวดม้วนและมีรอยขีดยาวลงมาช่วงติ่งพระกรรณ เศียรพระพุทธรูปนี้สร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคการหล่อสำริดแบบสูญขี้ผึ้ง (ost wax) การหล่อยังไม่ดีนักผิวสำริดไม่เรียบ   โลหะมีส่วนผสมของทองแดงค่อนข้างมาก มีร่องรอยการลงรักปิดทอง   ด้านอายุนั้นนักวิชาการบางท่านเสนอความเห็นว่า   น่าจะอยู่ในช่วงสมัยทวารวดี   บางท่านเสนอความเห็นว่า น่าจะอยู่ในช่วงมัยทวารวดี บางท่านเสมอว่าเป็นพุทธศิลป์ลาว

                        อายุ    รอยพระพุทธบาทเวินปลามีคำกล่าวอ้างอยู่ในตำนานอุรังคธาตุซึ่งเป็นตำนานที่น่าจะแต่งขึ้นในราวปี พ.ศ. 2176 -2181  ดังนั้นรอยพระบาทแห่งนี้   คงจะเป็นที่นับถือมาไม่ต่ำกว่าพุทธศตวรรษที่   22 

โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2559,04:09   อ่าน 886 ครั้ง   
Home   |    Accommodations   |    Facilities   |    Room Rate   |    Reservation   |    Location   |    Tourist attraction   |    Contact Us

Copyright @ JB-Place.Com 2016